Evergrande mua nhà trực tuyến tiền thưởng bao nhiêu tiền, tiền thưởng mua nhà của evergrande

Evergrande mua nhà trực tuyến tiền thưởng? Bao nhiêu?

tiền thưởng mua nhà của evergrande

Evergrande group có thể cung cấp các khoản tiền thưởng mua nhà khác nhau trong các đợt quảng cáo khác nhau. Số tiền thưởng và điều kiện cụ thể có thể khác nhau theo dự án, khu vực và thời gian. Nói chung, tiền thưởng mua nhà được chia thành giảm giá tiền mặt và giảm lệ phí quản lý bất động sản.

Giảm giá tiền mặt

Giảm giá tiền mặt là một loại giảm giá trực tiếp. Evergrande có thể đưa ra giảm giá tiền mặt hạn chế thời gian trong một căn nhà hoặc một sự kiện cụ thể để thu hút người mua nhà. Giảm giá tiền mặt thường được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng giá nhà, chẳng hạn như 5% hoặc 10%.

Miễn phí quản lý bất động sản

Giảm lệ phí quản lý bất động sản là một ưu đãi gián tiếp giảm chi phí tiếp theo của người mua nhà. Evergrande có thể cung cấp giảm lệ phí quản lý bất động sản cho một số năm trong một dự án cụ thể, ví dụ 2 hoặc 3 năm. Lệ phí quản lý tài sản được giảm giá theo tháng hoặc theo mùa.

làm thế nào để nhận được tiền thưởng mua nhà của evergrande

Để có được tiền thưởng mua nhà evergrande, người mua nhà cần phải mua một căn nhà trên nền tảng trực tuyến hoặc bán bất động sản của nhóm evergrande. Người mua có thể tham khảo ý kiến văn phòng bán hàng hoặc truy cập vào trang web chính thức của tập đoàn evergrande để biết thông tin khuyến mại mới nhất và chính sách tiền thưởng mua nhà.

lưu ý

Cần lưu ý rằng chính sách tiền thưởng mua nhà của tập đoàn evergrande có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào. Đề nghị người mua nhà trước khi mua nhà để biết cập nhật thông tin ưu đãi và các điều kiện liên quan, để tránh mất mát không cần thiết.