ʻܴ, các ứng dụng di động cũng có thể được mua

các ứng dụng di động cũng có thể được mua

Ngoài các trang web chính thức, có những ứng dụng di động để mua vé số. Thí dụ, một ứng dụng điện thoại di động chính thức của giải thể thao trung quốc có thể mua xổ số, và quá trình mua là rất đơn giản.