Chiến thắng trên Internet 7 triệu trò lừa đảo video, thắng giải 7 triệu lừa đảo video

thắng giải 7 triệu lừa đảo video

trích dẫn

Chiến thắng là một điều thú vị, nhưng thật không may, một số kẻ ngoài vòng pháp luật lợi dụng hy vọng và lòng tham của con người để gian lận. 7 triệu trò lừa đảo là một trò lừa thông thường dưới nhiều hình thức. Để giúp bạn tránh trở thành nạn nhân, chúng tôi đã thu thập toàn bộ video về vụ lừa đảo 7 triệu người chiến thắng trên mạng.

7 triệu loại lừa đảo phổ biến trên mạng

Thông báo chiến thắng bằng email: bạn nhận được một email nói rằng bạn đã trúng giải 7 triệu đô la. Email sẽ cung cấp một liên kết yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc nhấp vào liên kết.

Thông báo chiến thắng điện thoại: bạn nhận được một cuộc gọi thông báo rằng bạn đã trúng số 7 triệu đô la. Điện thoại sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc gửi một khoản phí xử lý.

Thông báo chiến thắng trên mạng xã hội: bạn thấy một bài báo trên mạng xã hội tuyên bố rằng bạn đã thắng giải thưởng 7 triệu đô la. Một liên kết sẽ được cung cấp trong bài, yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc nhấp vào liên kết.

Thông báo chiến thắng: bạn nhận được một tin nhắn thông báo rằng bạn đã trúng số 7 triệu đô la. Tin nhắn sẽ cung cấp một liên kết yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc nhấp vào liên kết.

làm thế nào để nhận ra 7 triệu lừa đảo chiến thắng trên mạng

Không có nguồn gốc hợp pháp: thông báo chiến thắng thường đến từ một tổ chức hay cá nhân mà bạn không biết.

Yêu cầu thông tin cá nhân: kẻ nói dối sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, như tài khoản ngân hàng, số an ninh xã hội hoặc thông tin thẻ tín dụng.

Yêu cầu thanh toán chi phí: kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu bạn phải trả chi phí để trả tiền thưởng.

Không liên quan đến tổ chức xổ số chính thức: thông báo chiến thắng không đến từ tổ chức xổ số chính thức.

để tránh trở thành nạn nhân của 7 triệu trò lừa đảo trên mạng

Cảnh giác: nếu bạn nhận được thông báo về chiến thắng, ngay cả khi nó có vẻ thật.

Đừng nhấp vào liên kết khả nghi: đừng nhấp vào liên kết khả nghi được cung cấp trong email, tin nhắn hoặc bài báo.

Không cung cấp thông tin cá nhân: đừng cung cấp thông tin cá nhân cho những người bạn không biết.

Tổ chức chính thức liên kết nổi: nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể là nạn nhân của vụ lừa đảo, làm ơn hãy ngay lập tức tổ chức xổ số chính thức liên kết nổi hoặc п р а chí о о х р а н đây т е л ь н ы е о р г а н ы.

thắng giải 7 triệu lừa đảo video

Chúng tôi đã tập hợp toàn bộ video về vụ lừa đảo 7 triệu người chiến thắng trên mạng để giúp bạn biết thêm thông tin và tránh trở thành nạn nhân. Những video này sẽ cho thấy cách thức hoạt động của trò lừa đảo và cung cấp lời cảnh báo phòng ngừa.

(hps://www.youube.com/wach?v=XYZ123)

(hps://www.youube.com/wach?v=ABC456)

(hps://www.youube.com/wach?v=DEF789)

Hãy nhớ rằng nếu bạn nhận được thông báo về chiến thắng, hãy cảnh giác và làm theo lời khuyên trong bài này để tránh trở thành nạn nhân của trò lừa đảo.